Selecteer een pagina

Van der Hout
Advocatuur BV

Ondernemingsrecht en commerciële contracten

Tijdens haar carrière heeft Dagmara van der Hout veelvuldig bedrijven voorzien van Ondernemingsrechtelijk advies en heeft zij diverse (commerciële) contracten opgesteld en geredigeerd. Ook voorziet zij veelvuldig MKB-ers en bedrijven van diverse contracten en staat zij deze bij in procedures over uiteenlopende zaken als de beëindiging van duurovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten, de rechtmatigheid van opzeggingen van contracten en het bedingen van schadevergoedingen als gevolg daarvan.

Voor uw bedrijf kan Dagmara alle benodigde vennootschapsrechtelijke en commerciële contracten opstellen, beoordelen of aanpassen. Te denken valt aan het opstellen van:

  • Algemene Voorwaarden,
  • koop/verkoopovereenkomsten,
  • overeenkomsten van opdracht of managementovereenkomsten,
  • arbeids- en oproepovereenkomsten incluis handboeken,
  • aandeelhoudersovereenkomsten,
  • distributie- of franchiseovereenkomsten

Ook kan Dagmara u uiteraard advies verstrekken over beëindiging danwel opzegging van dergelijke overeenkomsten of de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden. 

Interim jurist

De ervaring met zowel arbeidsrecht, vennootschapsrecht als verbintenissen recht, maakt dat Dagmara zeer breed inzetbaar is als bedrijfsjurist in iedere onderneming. Dagmara is dan ook beschikbaar voor bedrijven om op interim basis als jurist aan de slag te gaan. Dit kan gefaciliteerd worden zowel vanuit haar eigen kantoor of intern bij het bedrijf zelf. Dagmara kan daarmee bijvoorbeeld worden ingezet om structureel dan wel tijdelijk capaciteitsproblemen op te lossen en/of specifieke kennis en ervaring toe te voegen.

Aangezien Dagmara zelfstandige advocaat is en als zodanig bij de Orde van Advocaten ingeschreven, kan zij een bedrijf gedegen adviseren maar ook in rechte vertegenwoordigen. 

Tarieven

Dagmara declareert op basis van gewerkte uren tegen een flexibel en vooraf af te spreken uurtarief, nog te vermeerderen met 21% BTW en 6% kantoorkosten.

Daarnaast biedt zij klanten een juridisch abonnement aan dat neerkomt op het vooraf inkopen van 10 uur juridische advies tegen een overeengekomen tarief met een korting van 15% op dat tarief. Ook is het mogelijk vooraf een aantal uren af te spreken waarvoor een zaak wordt gedaan zodat u als bedrijf weet waar u aan toe bent (fixed fee).

Ook hierover kan u (vrijblijvend) meer informatie worden verstrekt als u via de gegevens of het contactformulier met Dagmara contact opneemt.

Contactgegevens

D.F.L. van der Hout

Aambeeldstraat 20
1021 KB Amsterdam

Stuur een mail
of bel 06-52306283

Van der Hout Advocatuur BV
Advocaat Arbeidsrecht

Mr. Dagmara van der Hout

Aambeeldstraat 20

1021 KB AMSTERDAM

T:  +31(0)20 2082 088

M: +31(0)6 5230 6283

E:  hout@liance.law of info@vanderhoutadvocatuur.nl

KVK nr.:58364307
BIC/Swift: SNSBNL2A
IBAN: NL21SNSB 0862721660