Selecteer een pagina

Van der Hout
Advocatuur BV

 Welkom bij Van der Hout Advocatuur BV

Opleiding en achtergrond

Van der Hout Advocatuur BV is op 1 september 2013 door Dagmara van der Hout (1978) opgericht. Van 2013 tot 2020 maakte Van der Hout Advocatuur onderdeel uit van Allied Advocaten te Baarn.

Per 1 december 2020 is Van der Hout Advocatuur een samenwerking aangegaan met Liance Law, een advocatenkantoor met vestigingen op Curaçao en in Amsterdam. Daarnaast werkt Van der Hout Advocatuur regelmatig samen met Fixed Finance, een administratie en belastingadvieskantoor te Purmerend. 

Dagmara is haar carrière in 2005 gestart bij (grotere) advocatenkantoren in de Randstad en heeft inmiddels 15 jaar ervaring als advocaat. Zij voert al jarenlang een zelfstandige praktijk op het gebied van het Arbeids- en Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht als ook het (alledaagse) Contractenrecht. Dagelijks staat zij werkgevers of werknemers bij in arbeidsrechtelijke kwesties zoals bijvoorbeeld onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

 

Voorstel of vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Indien u als werkgever een voorstel ter beëindiging aan een werknemer wilt overhandigen of u als werknemer een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, kunt u hierover vrijblijvend een eerste telefonisch advies verkrijgen. Dagmara heeft ervaring vanuit de kant van zowel werkgevers als werknemers en zij weet dus goed waar ieders en de wederzijdse belangen liggen. U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen of uw gegevens achterlaten via het contactformulier.

U krijgt vervolgens advies over het voorstel, de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst voor bijvoorbeeld een eventuele WW-uitkering, de gehanteerde opzegtermijn, de einddatum en de berekende transitie- en/of ontslagvergoeding. Daarnaast kan ik namens u een schriftelijk (tegen)voorstel doen aan de wederpartij of diens advocaat waarin deze en andere zaken aan de orde komen (onderhandelen over de uitbetaling van de vakantiedagen, vrijstelling, verval van een concurrentiebeding etc.).

Vaak kunnen dergelijke trajecten via onderhandelingen en dus met een regeling of schikking worden opgelost en hoeven partijen niet naar de rechter of naar het UWV WERKbedrijf. Het is wel raadzaam daar juridisch bijstand in te hebben.

 

Procedure bij de kantonrechter of bij het UWV WERKbedrijf

Indien u wel in een procedure bent betrokken of deze zelf wilt opstarten, kunt u natuurlijk ook bij Van der Hout Advocatuur terecht. Dagmara treedt zowel voor werkgevers als werknemers veelvuldig in rechte op; variërend van verzoekschriftprocedures bij de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, vorderingen in kort geding tot wedertewerkstelling en doorbetaling van het salaris of schorsing van een concurrentiebeding tot aan ontslagaanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Op deze website treft u over die procedures meer informatie aan onder het tapje “ontslagprocedures”.

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens een reorganisatie

Verder staat Dagmara regelmatig grotere groepen werknemers tegelijk bij, in een reorganisatie of collectieve ontslagronde. In die situaties voert zij onderhandelingen of voert zij verweer tegen de aanvraag voor een opzegvergunning bij het UWV WERKbedrijf. Meer informatie kunt u vinden onder het tapje “ontslagprocedures en ontslagredenen”.

 

Ontslag statutair bestuurder

Regelmatig adviseert Dagmara over de (unieke) juridische positie van een statutair bestuurder van een B.V. of Stichting. Een bestuurder heeft op grond van het ondernemingsrecht een vennootschapsrechtelijke band met de onderneming maar ook een arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap, die beiden op andere wijze dienen te worden verbroken. Veelal is een schorsing en een statutair ontslag hierin de eerste stap waarin nauwgezet begeleiding wenselijk is. Medezeggenschapsrechten spelen doorgaans in dit proces ook een grote rol evenals een zorgvuldig besluitvormingsproces.

 

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet heeft voor een werknemer onmiddellijk (financiële) gevolgen. Mogelijk is een schorsing aan de orde, de loonbetaling stopt per direct, en met het gegeven ontslag heeft de werknemer ook geen recht op een WW uitkering. Er kunnen afhankelijk van bijvoorbeeld de (persoonlijk) omstandigheden omtrent het ontslag, de achtergrond en reden en de al dan niet in acht genomen formaliteiten, mogelijkheden zijn om een ontslag op staande voet ongedaan te maken en/of haar gevolgen voor de loonbetaling en de WW uitkering te wijzigen. Omdat een ontslag op staande voet direct gevolgen heeft en de werknemer binnen 2 maanden een verzoekschrift bij de rechter tot vernietiging van het ontslag moet indienen, is het raadzaam hierover direct contact op te nemen.

 

Overige (arbeidsrechtelijke) vragen

Ook als u vragen heeft over andere arbeidsrechtelijke kwesties zoals bijvoorbeeld een traject om het functioneren te verbeteren, een negatieve beoordeling of schorsing, een arbeidsongeschiktheidstraject, een vordering tot betaling van het salaris of de wijziging in functie en/of arbeidsvoorwaarden, kunt u vrijblijvend contact opnemen.

 

Juridische kosten

Voor werknemers geldt wat betreft de juridische kosten dat deze veelal onderdeel van de onderhandelingen zijn bij een beëindigingsvoorstel. De werkgever wordt veelal gevraagd om een bijdrage te leveren aan de juridische kosten van de werknemer of dat deze kosten uit een (bruto) transitie- of billijke vergoeding kunnen worden voldaan. Ook is het mogelijk om de kosten eventueel via een rechtsbijstandsverzekering vergoed te krijgen.

Voor verdere inhoudelijke adviezen kunt u op deze website alvast wat meer informatie vinden over wat u kunt doen en kunt verwachten bij een mogelijk (dreigend) ontslag, een voorstel of vaststellingsovereenkomst, een procedure bij de rechter of bij het UWV WERKbedrijf, een vaststellingsovereenkomst en ook wat de (wettelijke) eisen zijn waaraan een dergelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet voldoen.

Uiteraard kunt u ook (meteen) contact opnemen via de hier verstrekte (telefoon- en mail)gegevens of het contactformulier.

Van der Hout Advocatuur BV
Advocaat Arbeidsrecht

Mr. Dagmara van der Hout

Aambeeldstraat 20

1021 KB AMSTERDAM

T:  +31(0)20 2082 088

M: +31(0)6 5230 6283

E:  hout@liance.law of info@vanderhoutadvocatuur.nl

KVK nr.:58364307
BIC/Swift: SNSBNL2A
IBAN: NL21SNSB 0862721660