Selecteer een pagina

Van der Hout
Advocatuur BV

Vaststellingsovereenkomst of voorstel

Een ontslagaanzegging, betekent niet automatisch en daadwerkelijk direct baanverlies. Een werkgever kan een werknemer namelijk niet zomaar eenzijdig ontslaan. Dit is anders bij bijvoorbeeld een ontslag op staande voet, en bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Een werkgever dient een voorgenomen ontslag eerst aan de (kanton)rechter of het UWV WERKbedrijf voor te leggen.

Omdat dit veelal kostbare en lange procedures kunnen worden waarvan het resultaat onzeker is, maakt een werkgever vaak gebruik van de derde optie, een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit gebeurt via het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Meestal verstrekt de werkgever bij de “ontslagaanzegging” aan de werknemer een schriftelijk “voorstel” of “concept” vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd). Gebruikelijk is dat een bedenktijd wordt gegeven om over het voorstel na te denken en hier juridisch advies over in te winnen.

Beide partijen moeten volledig (kunnen) instemmen met de voorwaarden. De overeenkomst moet bovendien volledig en allesomvattend zijn.

Enkele punten van belang zijn dat:

  • de WWrechten zoveel mogelijk veilig zijn gesteld,
  • de fictieve opzegtermijn is gehanteerd,
  • de einddatum correct is vastgesteld,
  • een eventuele (transitie- of andersoortige) vergoeding correct is berekend,
  • een eventuele bonus, dertiende maand, het resterend aantal vakantiedagen en het vakantiegeld wordt uitbetaald,
  • een eventueel concurrentie- of relatiebeding na de einddatum vervalt,
  • een bijdrage in de juridische kosten wordt geleverd.

 

Dit zijn allen zaken waarover Dagmara van der Hout u kan adviseren en welke zij voor u in een schriftelijke reactie kan neerleggen en namens u kan vorderen. Indien u contact met haar opneemt, kan zij vrijblijvend de kwestie met u bespreken en uw eerste vragen hieromtrent beantwoorden.

Contactgegevens

D.F.L. van der Hout

Aambeeldstraat 20
1021 KB Amsterdam

Stuur een mail
of bel 06-52306283

Van der Hout Advocatuur BV
Advocaat Arbeidsrecht

Mr. Dagmara van der Hout

Aambeeldstraat 20

1021 KB AMSTERDAM

T:  +31(0)20 2082 088

M: +31(0)6 5230 6283

E:  hout@liance.law of info@vanderhoutadvocatuur.nl

KVK nr.:58364307
BIC/Swift: SNSBNL2A
IBAN: NL21SNSB 0862721660